Husstyret

Leiar: Anette Langåsdalen (47832888)

Utleiebetingelser

Storsalen, Veslesalen, kjøkken og garderobe:
1 dag: 1000 kr
2 dagar: 1500 kr
3 dagar: 2000 kr
Tillegg for vask: 1000 kr
Les meir her

Booking

Kontaktperson:
Anette Løkslid Langåsdalen
Opsalvegen 84
3690 Hjartdal

Tlf.: 47832888
E-post: [email protected]

BRUK/UTLEIGE

Gratis for lokale lag og foreningar i vekedagane (mån-torsdag), men hugs å tinge.
Hjartdal Ungdomslag har alltid fri tilgang utover inntektsbringande arrangement.
Slåttefestivalen har alltid fri tilgang.

Utleigeprisar:

Dagprisar, dag gjeld kl. 00.00–24.00.
Me praktiserar halv dagpris for tilgang dagen før og etter eit arrangement.

Storsalen, Veslesalen, kjøkken og garderobe

1 dag: 1000 kr
2 dagar: 1500 kr
3 dagar: 2000 kr
Tillegg for vask: 1000 kr (2000 kr etter festar)

Veslesalen, kjøkken og wc i gangen

Per dag: 500 kr
Tillegg for vask: 750 kr

VIKTIG PRAKTISK INFO

  • Vask: Leigetakar/brukar eller ev. Husstyret mot betaling til HIL, jf. satsar (dugnad). Dette må ev. avtalast i god tid på førehand. NB: Gjeld også når kommunen eller andre organisasjonar låner huset.
  • Brøyting/strøying av veg og p-plassar: Olav Skårnes, tlf. 90731102. Han brøyter den vestre innkjøringa og parkeringa samt framom huset på fast basis. Leigetakar/brukar må sei frå om det skal brøytast større plass nokre dagar i førevegen, ta direkte kontakt med brøytar.
  • Måking/strøying av tropp og handicap-inngang: Leigetakar/Brukar.
  • Leigekontrakt: Det er viktig for HIL at dei som leiger eller brukar Bergtun skriv under på leigekontrakt. Dette fordi Hjartdal Idrettslag/Styret ikkje kan stå ansvarleg for tryggleiken ved andre sine arrangement. Leigekontrakten skal vera bookingansvarleg i hende seinast ei veke før leiga. Ansvarleg leigetakar må vera over 25 år. Ved ungdomsfestar skal det vera minst to namngjevne ordensvern. Ytterlegare info og reglar vedr. brannvern m.m. går fram av kontrakten.

Meir informasjon finn de i Leigeavtala: Word / PDF.
Utstyrsliste: Word / PDF.