Vedlagt ligg oppdatert organisasjonsplan for 2017-2018 etter årsmøtet 30. mars.

NB: Alle medhjelparar på dei ulike gruppene og aktivitetane er ikkje med på lista, berre dei som er del av valet. I tillegg er det altså med mange og hjelper til t.d. på barneidrett, langrenn, hopp, fotball og diverse. Men desse blir spurt og hanka inn av leiarane på dei ulike gruppene, og er ikkje ein del av lista som valnemnda må syte for å få på plass.

Det er jammen stor aktivitet og mykje å vera takknemleg for. Takk til alle som bidreg med hjelp i styre og stell og på ulike aktivitetar!

Helsing Styret

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her