Utskrift

Vedlagt ligg oppdatert organisasjonsplan for 2017-2018 etter årsmøtet 30. mars.

NB: Alle medhjelparar på dei ulike gruppene og aktivitetane er ikkje med på lista, berre dei som er del av valet. I tillegg er det altså med mange og hjelper til t.d. på barneidrett, langrenn, hopp, fotball og diverse. Men desse blir spurt og hanka inn av leiarane på dei ulike gruppene, og er ikkje ein del av lista som valnemnda må syte for å få på plass.

Det er jammen stor aktivitet og mykje å vera takknemleg for. Takk til alle som bidreg med hjelp i styre og stell og på ulike aktivitetar!

Helsing Styret