Utskrift

Til alle medlemmer av HIL;
Hugs årsmøte i HIL torsdag 15. mars kl. 19.00. Saksdokument vedlagt. Enkel servering. Vel møtt!
Helsing Styret