Barneidrett HILDenne hausten blir barneidretten på tysdagar, og fyrste gongen er 15. oktober. Fram til og med 3. desember.
Husk innesko og drikkeflaske.
1.-4.klasse: 16:45-17:45
5.-7.klasse: 17:45-18:45
Alle barna SKAL bli fulgt og henta ved dynna! Med tanke på sikkerheit.
Og sist men ikkje minst: alle som deltek på HIL sine arr, MÅ ha betalt medlemskontigenten for 2019. Er du usikker på om du allereie har gjort det? Kontakt kasserar Renate Bakken (tlf. 971 54 798)
Har du spørsmål om Barneidretten? Kontakt Ann-Christin F. Høgetveit (tlf. 986 28 631)

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her