Søndag 29.12 er det kjørt fra Hundemyr og på Hegesethvegen. Flotte forhold i fjellet!

Hegesethvegen 2013-12-29 Hegesethvegen 2013-12-29 Bål og fakler

Hegesethvegen 29.12

Hegesethvegen 2013-12-29

Bare kom!

Vi oppfordrer alle, både hyttefolk og fastboende, til å bidra til løypelaget som har eget regnskap. Det koster å kjøre 50 km løyper hver helg gjennom vinteren og vi håper du også ser nytten av dette arbeidet.

Beløp merkes løypelaget 2013 og sendes til kontonr. 2699 42 05578. På forhånd takk!

Vi oppfordrer alle, både hyttefolk og fastboende, til å bidra til løypelaget som har eget regnskap. Det koster å kjøre 50 km løyper hver helg gjennom vinteren og vi håper du også ser nytten av dette arbeidet.

Beløp merkes løypelaget 2013 og sendes til kontonr. 2699 42 05578. På forhånd takk!

Det er nå satt ut kasser med bøker i Bjødre og i lysløypa, der du kan skrive deg inn når du tek deg ein tur der.

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her