Det har vore ein god del endringar i løypenettet i løpet av desse 30 åra og dagens løypenett er totalt på litt over 50 km.

Les mer: Løypenettet/Tilkomst

Løypekartet til Hjartdal IL sine fjell-løyper kan lastes ned her i PDF-format eller JPG-format.

Kartet finnast også gratis på Hjartdal Bygdesentral, Hjartdal og Gransherad Sparebank, kommunehuset, Joker i Hjartdal og Spar i Sauland.

Større og finare kart - som inneheld både sommar- og vinterløyper - finnast til sals på dei same plassane (Utgjeve av Hjartdal IL).

Idrettslaget har plassert ut 3 kasser ute i løypa, der alle som skriv namnet og adressa si, blir med i trekning av nokre fine gevinstar.

  • Kasse 1: Lekkjenuten N
  • Kasse 2: Mellom Fyribøvatnet og Skeie (Skjesvatn)
  • Kasse 3: Fjellstadfjell rundt

Dersom det er gode nok snøforhold, blir noko av løypenettet oppkjørt frå og med jul og innan vinterferien er heile løypenettet oppkjørt. Løypene blir oppkjørt i helger og etter behov i vinterferie og påskeferie.

Turløypene fra Hundemyr og Fjellstua blir nå kjørt hver helg etter behov. 

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her