Takk for turen til alle, trivelig og lærerikt med kunnskap om både flora, kulturlandskap, navn og plasser!!

Medlemskap

HIL tilbyr aktivitetar for nesten alle aldre og håpar derfor både barn, voksne, ungdom og eldre ser verdien av å stå som registrert medlem.
Enten du regner deg som aktiv eller ikkje, ønsker vi deg velkommen inn! Les meir her