Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene. Send oss en e-post eller ring oss hvis du har ideer, muligheter, vil bidra med innsats, eller annet du vil dele med oss. For eksempel vi vi gjerne ha bilder fra aktivitet i idrettslaget og historier fra tidligere tider i idrettslaget. Kanskje du har meninger om nettsida? Vær med å utvikle den videre.